[Jarny] Ngôi sao nhỏ.

Tittle:  Ngôi sao nhỏ. ✿◕ ‿ ◕✿ Tác giả: 陌凌_trail☆ Editor: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Jarvis, Tony Stark, … ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Marvel, fanfic thuộc về tác giả, tui chỉ… Continue reading [Jarny] Ngôi sao nhỏ.

[Onmyoji][Xuyên Hoang] 100 câu hỏi phu phu.

cre: Pi đại nhưn. Tittle: 100 câu hỏi phu phu. ✿◕ ‿ ◕✿ Tác giả: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13 ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Hoang Xuyên chi chủ aka Lord Akarawa, Susabi aka Hoang, Nhất Mục Liên aka Ichimoku Ren, Seimei aka Tình Minh, …… Continue reading [Onmyoji][Xuyên Hoang] 100 câu hỏi phu phu.

[Thiết Quang][Onmyoji] Bình thản.

S: cre on pic. Tittle: Bình thản. ✿◕ ‿ ◕✿ Tác giả:  盗贼—烛酒灯 Editor: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, hurt … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Nguyên Lại Quang aka Yorimitsu no Minamoto, Quỷ Thiết aka Onikiri,… ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật… Continue reading [Thiết Quang][Onmyoji] Bình thản.

[Thiết Quang][Onmyoji] Cuộc sống ngày hôm qua.

S:雨伞梨花 Tittle: Cuộc sống ngày hôm qua. ✿◕ ‿ ◕✿ Editor: Con mèo hạt dẻ. Tác giả: 长夜听弦  ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: R-18. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Yorimitsu no Minamoto aka Nguyên Lại Quang, Onikiri aka Quỷ Thiết, … ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Onmyoji, fanfic… Continue reading [Thiết Quang][Onmyoji] Cuộc sống ngày hôm qua.

[Thiết Quang][CSNHQ] Chương 1:

S: 老白醒醒不能睡x Chương 1:  Editor: Con mèo hạt dẻ. ~*~ Ban đầu chỉ là mưa phùn nhỏ sau dạ tiệc. Gió thổi bay tấm sa trướng, cuốn đi mùi hương oi nòng từ bàn rượu thịt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, hương mai trong trẻo lạnh lùng mơ mơ hồ hồ phảng… Continue reading [Thiết Quang][CSNHQ] Chương 1: