[Onmyoji][Xuyên Hoang] Hai mươi hai năm.

Artist: -water Pixiv id: 64092543 Tittle:  Hai mươi hai năm. ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Hoang Xuyên chi chủ aka Akarawa no Akuji, Hoang aka Susabi, Huệ Bỉ Thọ aka Ebisu,  … ✿◕ ‿… Continue reading [Onmyoji][Xuyên Hoang] Hai mươi hai năm.

[Onmyoji][Cẩu Cáo] Skin mới của Yêu Hồ.

Artist: -山河草木- Link: weibo.com/u/5885764067 Tittle: Skin mới của Yêu Hồ. ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13 =)))  ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Yêu Hồ aka Youko, Đại Thiên Cẩu aka Ootengu, … ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật… Continue reading [Onmyoji][Cẩu Cáo] Skin mới của Yêu Hồ.

[Jarny] Sir, tôi đã trở về.

Tittle: Sir, tôi đã trở về. ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13 =)))  ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Tony Stark, Jarvis, … ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Marvel, nhưng trong fanfic này, số phận… Continue reading [Jarny] Sir, tôi đã trở về.

[Onmyoji][Xuyên Hoang] Hạc giấy đưa thư.

Tittle:  Hạc giấy đưa thư. ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Miêu Tương. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13 =)))  ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, fluff, sweet, … ✿◕ ‿ ◕✿ Characters:  Hoang, Hoang Xuyên, Kagura, … ✿◕ ‿ ◕✿ Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Onmyoji, fanfic này thuộc về tác giả, còn tui chỉ có trách… Continue reading [Onmyoji][Xuyên Hoang] Hạc giấy đưa thư.

[Onmyoji][Xuyên Hoang] Love Paradise.

cre: on pic. Tittle: Love Paradise. ✿◕ ‿ ◕✿ Author: Con mèo hạt dẻ. ✿◕ ‿ ◕✿ Rating: PG-13. ✿◕ ‿ ◕✿ Categories: M/M, romance, angst, fluff, hurt… ✿◕ ‿ ◕✿ Characters: Hoang Xuyên Chi Chủ, Hoang, Thanh Hằng Đăng, Đại Thiên Cẩu, Yêu Đao Cơ, Yêu Hồ, Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử, …… Continue reading [Onmyoji][Xuyên Hoang] Love Paradise.